2013. 03. 18.

Az igazságszolgáltatást elkerülő bűnös egyházi és állami tisztviselőkre nyilvános száműzés várAz igazságszolgáltatást elkerülő bűnös egyházi és állami tisztviselőkre nyilvános száműzés vár

Közzétette az ITCCS 2013. március 18-án


Nyilvános kiközösítő határozatot adott ki a common law bíróság a pápa, bíborosok és Wilfrid Napier érsek ellen segédkezés és felbujtás vétsége miatt gyermekek elleni erőszak elkövetésében.

Brüsszel:

Miután elbújtak a letartóztatás elől, amit a törvényes common law bírósági tisztviselők foganatosítottak volna, több mint harminc egyházi és állami tisztviselőt fogunk közösségeinkből száműzni Húsvét hetén, mivel körözött bűnözők, akik a gyermekek számára mindenütt veszélyt jelentenek.

Közéjük tartozik I. Ferenc pápa és a korábbi pápa, Joseph Ratzinger, a kanadai miniszterelnök, Stephen Harper, illetve az angol királynő, Windsor Erzsébet, akiknek a letartóztatására parancsot adott ki a nemzetközi common law bíróság 2013. március 5-én.

„Szembeszegültek a törvénnyel és a törvényes letartóztatással, ezért közellenségnek mondjuk ki őket, akiket közösségeinek már nem kívánt személyeknek tekintenek,” - magyarázta Kevin Annett tiszteletes, aki a bűnöseket elítélő bíróságnak bemutatta a bizonyítékokat.

Az I. Ferenc pápát megválasztó dél-afrikai katolikus érsek is csatlakozott a száműzött tisztviselők köréhez.

Miután nyilvánosan kijelentette, hogy a gyermekek elleni erőszak nem bűn, és ezért veszélyt jelent közösségében a gyermekekre nézve, Durban érseke, Wilfrid Napier is csatlakozott annak a harminc egyházi és állami tisztviselőnek a sorához, akik március 24-től, Virágvasárnaptól száműzetnek közösségeikből a common law bíróság ítélete alapján.

Ezt a Száműzési nyilatkozatot ma adtuk ki, és itt csatoljuk. Március 24-én, vasárnap és Húsvét hetén fogjuk a világ számos részén felolvasni és kitűzni katolikus templomoknál.

A nyilatkozatban megnevezett személyek már nem szívesen látott személyek az egyházban vagy nyilvános helyeken, és nem léphetnek kapcsolatba gyermekekkel vagy az egyházi erőszak áldozataival.

Ha a bűnösök nem engedelmeskednek a nyilvános száműzésnek, bármely állampolgár őrizetbe veheti és letartóztathatja őket a parancs birtokában vagy anélkül.

Az ITCCS felhívja a világ állampolgárainak és az összes ITCCS szervezet figyelmét, hogy az alábbi módon hajthatják végre a száműzést:

1. Tűzze ki a mellékelt Száműzési nyilatkozatot katolikus és protestáns templomokra és más épületekre a világ minden részén március 24-től kezdődően.

2. Foglalja el ezeket a templomokat és kormányhivatalokat annak érdekében, hogy a bűnözők ne érintkezhessenek gyermekkel és más sebezhető személyekkel.

3. Tájékoztassa a helyi rendőrséget, hogy ezek a bűnözők polgári letartóztatás elől rejtőznek, és veszélyt jelentenek a közösségre és a gyermekek biztonságára nézve.

4. Figyelje a bűnös férfiak és nők, a gyermekeken erőszakot tevő személyek lépéseit és mozgását, és tartóztassa fel őket, ha lehet.

Az ITCCS csoport eljárásaira vonatkozó további felhívások huszonegy országban várhatók Húsvét hetén és röviddel azután.

Kiadás ideje: 2013. március 18.
ITCCS Központ - Brüsszel

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése