2013. 03. 28.

Őrizzük meg a történelmet, amit továbbra is titkolni akarnak!

Őrizzük meg a történelmet, amit továbbra is titkolni akarnak!  
Közzé tette az ITCCS 2013. március 28-án:

 
A pápát és az angol királynőt vád alá helyező common law bíróság exkluzív bizonyítási eljárása most már DVD-én és online linken is elérhető az ITCCS oldalán keresztülBrüsszel:

Az ITCCS filmen hozza nyilvánosságra a nemzetközi common law bíróság teljes bizonyítási eljárását abban az ügyben, ami arra késztette Benedek pápát, hogy lemondjon, és Erzsébet királynőt is ugyanerre kényszerítheti.

A 150 bűnjel, amely alapján megállapítható Kanada, egyházainak, a Vatikán és a királyi család bűnössége népirtás vétségében most már négy DVD-n tekinthető meg, amelyek felhasználhatók osztálytermekben, könyvtárakban, konferenciákon és online oktatási eszközökként.

A teljes bizonyítási eljárás az alábbi négy helyen található meg:

https://www.youtube.com/watch?v=UvhfXAd08TE - Common Law Court Proceedings - Genocide in Canada  (Part One) - 1 óra 46 perc
https://www.youtube.com/watch?v=OPKFk_L7y9g - Common Law Court Proceedings - Genocide in Canada  (Part Two) - 1 óra 47 perc
https://www.youtube.com/watch?v=ormOIlOi4Vc - Final Court Verdict and Sentencing - 8 perc 30 másodperc
https://www.youtube.com/watch?v=IylfBxm3sMg - Authorizations and Endorsements of ITCCS/Kevin Annett by indigenous eyewitnesses - 10 perc

Ezek a videók DVD-n és megrendelhetők egy csomagban.

Ár: A teljes csomag (postaköltséggel): 50 $ (magánszemélyeknek) , 100 $ (intézményeknek)

További 10 $ fejében mellékeljük a kanadai népirtásról szóló díjnyertes dokumentumfilmet DVD-én: Unrepentant (legjobb dokumentumfilm, Los Angeles-i és New York-i független filmfesztiválok, 2006, 2007)

Megrendelés: Fizetés készpénzutalványon vagy csekken Kevin Annett részére, cím: W. Annett, 1000 Walker St., Unit 223, Holly Hill, Florida USA 32117

Vagy pay pal fiókunkon keresztül: www.itccs.org

Segítsen megőrizni a kanadai holocaust történelmét, amelyet igyekeznek eltitkolni! Tanítsa az igazságot a következő nemzedéknek az egyház és az állam most is folyó bűncselekményeiről!

ITCCS Central, Brüsszel
2013. március 27.

Forrás: http://itccs.org/2013/03/28/1468/

2013. 03. 26.

A Vatikán és a Királynő megállítása

A Vatikán és a Királynő megállítása


Közzétette az ITCCS 2013. március 26-án

Az öt országban megkezdődő egyházi intézkedések a húsvéti jóvátételi kampány kezdetét jelölik, és a királynő is lemondhatBrüsszel:Miközben Windsor Erzsébet angol királynői címéről hamarosan lemondhat, kanadai, Egyesült Államokbeli, angliai, írországi és olaszországi csoportok száműzték a római katolikus, angol és egyéb egyházakat közösségeikből annak a kampánynak a kibontakozása részeként, amelynek célja a bűnöző intézmények megállítása és vezetőik letartóztatása.A csoportok tüntetéseket szerveztek, templomokat foglaltak el, és bejutottak katolikus és protestáns istentiszteletekre. Azt tervezik, hogy húsvéthétfőre még nagyobb tömegeket fognak mozgósítani.„Eljött a megmozdulás ideje, mert az igazságot nem lehet feltartóztatni" - mondta az ITCCS elnökségi tagja, Kevin Annett, aki krí indián aktivistákkal együtt felolvasta és kitűzte a common law bíróság száműzési határozatát a Kanadában vancouveri katolikus székesegyháznál. (lásd a csatolt linkeket)„Kampányunk most még arra is kényszeríti az angol királynőt, hogylemondjon, mivel a volt Benedek pápához hasonlóan ő is személyesen belekeveredett gyermekek ellen elkövetett bűncselekményekbe, és ő ezt tudja.”Az ITCCS csoportok huszonegy országban tervezik a jóvátételi kampány kiterjesztését, illetve egyházi és királyi vagyonok elkobzását húsvétvasárnap és azután.Ezekben az országokban a rendőri erők képviseletében nyilvánosan fognak fellépni ezen a héten, hogy teljesítsék hivatali esküjüket, és segítsenek az ITCCS törvényszéknek a bírósági szerve, a nemzetközi common law bíróság által 2013. március 5-én hozott jogszerű bírósági határozat végrehajtásában. Ez a határozat harminc állami és egyházi vezető, köztük a királynő és a pápa letartóztatását rendelte el, szervezeteiket pedig száműzte közösségeinkből.További bejelentéseket Nagypénteken, március 29-én fogunk tenni.


Kiadás ideje: 2013. március 25.
ITCCS Központ - Brüsszel
Az ITCCS Canada bennszülött tagjai leleplezik az igazságot a Vatikán által elkövetett népirtással kapcsolatban a Szent Rózsafüzér Katolikus Templom előtt, Vancouverben, vasárnap, 2013. március 24-én – Krí vén, Steemas, és krí-kovicsán aktivista, Shawna Green szólalnak meg a húsvéti jóvátételi kampány során.
(the first youtube video - Stop the Vatican – ITCCS Canada – follows)


Az ITCCS átadja a Szent Rózsafűzés Katolikus Templomnak a common law bíróságunk száműzési nyilatkozatát 2013. március 24-én vasárnap délelőtt.

2013. 03. 24.

A húsvét heti jóvátétel – 2013. március 24-31


A húsvét heti jóvátétel – 2013. március 24-31.


Közzétette az ITCCS 2013. március 22-én

A spirituális és közösségi jóvátétel hete fog kezdődni vasárnap, március 24-én, és húsvétig folytatódik.

Az ITCCS tagok és több száz állampolgár tizenöt országban fogják a jóvátételt megszervezni spirituális bölcsekkel és az egyházi erőszak valamennyi áldozatával együttműködésben.

A héten az alábbiakra kerül sor:

1. Közös ima és böjt, ezt követik a közös ördögűző szertartások a különböző templomok előtt és épületükben;

2. Közös száműzési nyilatkozat és spirituális kiűzetési határozat az ördögűzéshez, és

3. Az egyházi épületek békés elfoglalása és visszaszerzése a common law bíróság 2013. március 5-i határozatának végrehajtására.

Csatoljuk a szórólapot, amelyet ezeknél a templomoknál osztogatni lehet (Húsvét heti szórólap) a templomoknál felolvasandó nyilatkozattal (Közlemény).

Ez az anyag elmagyarázza a célunkat és akciónkat a templomba járóknak, a közvéleménynek és a sajtónak, használják és osszák meg tehát a szórólapot és a nyilatkozatot.

A két mellékletet több nyelvre lefordíttatjuk, és hamarosan az ITCCS International oldalán is fent lesznek.

Ennek a tervnek és szórólapnak a használatával kezdjék meg az akciókat közösségükben a helyi templomoknál március 24-én vasárnap és azután!

ITCCS Központ - Brüsszel
2013. március 21.

2013. 03. 19.

A Common Law bíróságról és az emberiségért folytatott harcról:

A Common Law bíróságról és az emberiségért folytatott harcról: Nemrégiben készült interjú Kevin Annett tiszteletessel


Közzétette az ITCCS 2013. március 19-énAz interjú 2013. március 16-án készült Surrey-ben, Brit KolumbiábanThe Struggle for Humanity with Kevin Annett - The Rainbow Warrior Speaks from Hope Studios on Vimeo.

Staff Commissioned to Kevin Annett - Rainbow Warrior Speaks from Hope Studios on Vimeo.

Pálca átadása Kevin Annetnek – Szivárvány harcos beszél a Hope Studios-ból a Vimeo oldalon.

2013. 03. 18.

Az igazságszolgáltatást elkerülő bűnös egyházi és állami tisztviselőkre nyilvános száműzés várAz igazságszolgáltatást elkerülő bűnös egyházi és állami tisztviselőkre nyilvános száműzés vár

Közzétette az ITCCS 2013. március 18-án


Nyilvános kiközösítő határozatot adott ki a common law bíróság a pápa, bíborosok és Wilfrid Napier érsek ellen segédkezés és felbujtás vétsége miatt gyermekek elleni erőszak elkövetésében.

Brüsszel:

Miután elbújtak a letartóztatás elől, amit a törvényes common law bírósági tisztviselők foganatosítottak volna, több mint harminc egyházi és állami tisztviselőt fogunk közösségeinkből száműzni Húsvét hetén, mivel körözött bűnözők, akik a gyermekek számára mindenütt veszélyt jelentenek.

Közéjük tartozik I. Ferenc pápa és a korábbi pápa, Joseph Ratzinger, a kanadai miniszterelnök, Stephen Harper, illetve az angol királynő, Windsor Erzsébet, akiknek a letartóztatására parancsot adott ki a nemzetközi common law bíróság 2013. március 5-én.

„Szembeszegültek a törvénnyel és a törvényes letartóztatással, ezért közellenségnek mondjuk ki őket, akiket közösségeinek már nem kívánt személyeknek tekintenek,” - magyarázta Kevin Annett tiszteletes, aki a bűnöseket elítélő bíróságnak bemutatta a bizonyítékokat.

Az I. Ferenc pápát megválasztó dél-afrikai katolikus érsek is csatlakozott a száműzött tisztviselők köréhez.

Miután nyilvánosan kijelentette, hogy a gyermekek elleni erőszak nem bűn, és ezért veszélyt jelent közösségében a gyermekekre nézve, Durban érseke, Wilfrid Napier is csatlakozott annak a harminc egyházi és állami tisztviselőnek a sorához, akik március 24-től, Virágvasárnaptól száműzetnek közösségeikből a common law bíróság ítélete alapján.

Ezt a Száműzési nyilatkozatot ma adtuk ki, és itt csatoljuk. Március 24-én, vasárnap és Húsvét hetén fogjuk a világ számos részén felolvasni és kitűzni katolikus templomoknál.

A nyilatkozatban megnevezett személyek már nem szívesen látott személyek az egyházban vagy nyilvános helyeken, és nem léphetnek kapcsolatba gyermekekkel vagy az egyházi erőszak áldozataival.

Ha a bűnösök nem engedelmeskednek a nyilvános száműzésnek, bármely állampolgár őrizetbe veheti és letartóztathatja őket a parancs birtokában vagy anélkül.

Az ITCCS felhívja a világ állampolgárainak és az összes ITCCS szervezet figyelmét, hogy az alábbi módon hajthatják végre a száműzést:

1. Tűzze ki a mellékelt Száműzési nyilatkozatot katolikus és protestáns templomokra és más épületekre a világ minden részén március 24-től kezdődően.

2. Foglalja el ezeket a templomokat és kormányhivatalokat annak érdekében, hogy a bűnözők ne érintkezhessenek gyermekkel és más sebezhető személyekkel.

3. Tájékoztassa a helyi rendőrséget, hogy ezek a bűnözők polgári letartóztatás elől rejtőznek, és veszélyt jelentenek a közösségre és a gyermekek biztonságára nézve.

4. Figyelje a bűnös férfiak és nők, a gyermekeken erőszakot tevő személyek lépéseit és mozgását, és tartóztassa fel őket, ha lehet.

Az ITCCS csoport eljárásaira vonatkozó további felhívások huszonegy országban várhatók Húsvét hetén és röviddel azután.

Kiadás ideje: 2013. március 18.
ITCCS Központ - Brüsszel

2013. 03. 06.

polgári letartóztatási parancsokat adtunk ki a volt pápa, az angol királynő és más egyházi-állami tisztviselők


Polgári letartóztatási parancsokat adtunk ki a volt pápa, az angol királynő és más egyházi-állami tisztviselők őrizetbe vételére, vagyonuk és tulajdonuk elkobzásáraKözzétette az ITCCS 2013. március 6-án


Brüsszel:
A múlt héten az emberiség elleni bűntettek Kanadában való elkövetése és elhallgatása miatt elítélt harminc egyházi és állami tisztviselő szembeszegült a jogszerű bírósági ítélettel, és most azonnali letartóztatás vár rájuk.

Ma a Nemzetközi Bíróság nemzetközi állampolgári elfogatóparancsot adott ki, amely egy évig érvényes, és felhatalmazást ad az igazság elől elrejtőző harminc vádlott őrizetbe vételére és bebörtönzésére a 2013. február 25-i bírósági ítélet feltételei szerint.

A pecséttel ellátott állampolgári letartóztatási parancs másolatát csatoljuk.

A bűnös felek és szervezeteik vagyonának és tulajdonának nyilvános elkobzása szintén mai napon kezdődik meg Kanadában, az Egyesült Államokban, Angliában és Olaszországban a bírósági ítélet szerint.

A szökésben levő bűnözők között vannak kanadai katolikus, anglikán és egyesült egyházi tisztviselők, vállalati és rendőrségi tisztviselők és a kanadai miniszterelnök, Stephen Harper. De köztük van a volt pápa, Joseph Ratzinger, három vatikáni vezető bíboros, a jezsuita rend feje, az angol királynő és Canterbury érseke.

„Ezek az elítélt gonosztevők bármit elrejthetnek, amit akarnak, de az egyházi vagyonukat nem”, - mondta Calvin Hodges, kanadai common law bírósági béketisztviselő, aki a templomfoglalásokat fogja vezetni.

„Közellenségnek nyilvánítottuk őket a több ezer indián gyermek megölése, a gyermekeken erőszakot elkövetők megvédése és förtelmes bűnük elhallgatásáért. Ha nem tudjuk őket közvetlenül letartóztatni, akkor kizárjuk őket és egyházukat a közösségeinkből.”

A bíróság és az azt támogató szervezet, az Egyházi és Állami Bűncselekményeket Vizsgáló Nemzetközi Törvényszék (ITCCS) mai napon tizenöt országban ad ki közleményt, amely a harminc vádlottat körözött bűnözőnek mondja ki, akik egyértelműen és ma is veszélyt jelentenek a gyermekre és állampolgárokra nézve, és kéri más kormányok és állampolgárok segítségét is az őrizetbe vételükben.

Az állampolgári elfogatóparancsot helyi állampolgári akciócsoportok kapják meg, amelyek így jogosultak lesznek a harminc vádlott letartóztatására és vagyonunk elkobzására.

Kanadai, angliai és Egyesült Államokbeli és olaszországi helyi rendőri hatóságokat kért fel hivatalosan a bíróság, hogy együttműködjenek az ítélet végrehajtásában.

A jelenlegi templomfoglalások vég nélkül folytatódnak, ennek része a Húsvét vasárnap befejeződő Nemzetközi Visszakövetelés Hete is 2013. március 24. és 31. között.

Kiadta az ITCCS Központ - Brüsszel
2013. március 5.